top of page

O co walczymy?

Walczymy o bezpieczną Polskę i godne życie dla wszystkich.

 

Chcemy całkowicie przedefiniować priorytety polskiej sceny politycznej - odejść od skupienia na zyskach nielicznych, skończyć z nieuczciwym podziałem bogactwa, zapewnić ludziom uznanie ich praw i odpowiedź na ich potrzeby, oraz położyć kres wyzyskowi planety.

Naszym celem jest zaproponowanie zmian, dzięki którym nasze społeczności będą dobrze się rozwijać. Chcemy, aby polityka nie była skupiona na interesach dużego biznesu, a stała się zorientowana na ludzi - ich codzienność, dobrobyt, zdrowie i wyzwania. 

 

Wyobrażenie i tworzenie rzeczywistości na nowych zasadach jest trudne. Wschód stawia czoła obecnym kryzysom i naciska na ludzi u władzy, którzy są za nie odpowiedzialni. Jeśli różne kryzysy - mieszkaniowy, klimatyczny, kosztów życia, energetyczny, czy demokracji - mają te same źródła, mogą mieć także wspólne rozwiązania. 

 

By je wymyślić i wprowadzić, tworzymy propozycje odpowiadające na potrzeby ludzi i planety. Chcemy wygrywać konkretne zmiany, także te legislacyjne, które stworzą nowy porządek, na który zasługujemy. Na pierwszym miejscu państwo powinno stawiać nasze potrzeby społeczne oraz granice zarówno planety, jak i ludzi. 

 

By to osiągnąć, budujemy społeczność osób walczących o upragnione zmiany, ale chcemy też utorować drogę nowym liderkom i liderom, którzy prawdziwie zatroszczą się o rozmaite grupy w naszym społeczeństwie i ich potrzeby. Przeciwstawiamy się szkodliwym normom stworzonym przez klasę polityczną i wiemy, że to zwykli ludzie mogą położyć kres polityce, przez którą cierpimy dziś.

bottom of page