top of page

Kim jesteśmy?

Wschód to ruch młodych osób z każdej części Polski.

 

Pochodzimy z zapomnianych wiosek i zanieczyszczonych miast. Wierzymy, że jesteśmy potrzebne wszędzie - w szkołach, na uniwersytetach, w zakładach pracy i poza nimi. Mamy marzenia, zapał i konkretny plan. 

Jesteśmy inicjatywą aktywistek i aktywistów dla których ważna jest sprawiedliwość społeczna, wzajemna troska i bycie częścią zmiany. Społeczność Wschodu to przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą się poznać i znaleźć swoje miejsce.

 

Skupiamy się na budowaniu kolejnego pokolenia osób walczących o godne życie dla wszystkich, które nie będą uwikłane w aktualnie obowiązujące interesy i klasę polityczną. Działamy na żywo i w sieci. 

Wschodzące słońce zwiastuje nowy dzień. My walczymy o to, żeby był godny i bezpieczny - dla nas wszystkich.

Dlaczego 'WSCHÓD'?

Geneza naszej nazwy to zarówno “wschód słońca”,  jak i geograficzne położenie. 

Chcemy przynosić nadzieję na niedaleką, lepszą przyszłość - tak jak słońce, które zwiastuje nowy dzień, my zwiastujemy zmianę.

 

Bo odczarowujemy obraz wschodniej Europy, czerpiemy z naszej tożsamości i staramy się rozumieć nasze kultury i historię. Sprzeciwiamy się utożsamianiu naszego regionu wyłącznie z rosyjskimi wpływami i agresją.

bottom of page